Vægge og døre i trådnet er din garanti for en sikker opmagasinering